مرتب سازی براساس:
456,000تومان2,900تومان/متر مربع

آپارتمان کافی در طبقه آخر

تهران، استان تهران، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

بیتاری واتکینس

5 سال پیش

456,000تومان2,900تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

5 سال پیش

1,790تومان/ماهانه

آپارتمان مدرن

زنجان، استان زنجان، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

میشل رومیرز

5 سال پیش

1,790تومان/ماهانه

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

5 سال پیش

459,000تومان2,560تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

ساموئل پالمر

5 سال پیش

459,000تومان2,560تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

5 سال پیش

890,000تومان3,690تومان/sq ft

خانه شگفت انگیز برای خانواده

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

تخت: 4حمام: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

میشل رومیرز

5 سال پیش

890,000تومان3,690تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

5 سال پیش