459,000تومان2,560تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

ساموئل پالمر

5 سال پیش

459,000تومان2,560تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

5 سال پیش

890,000تومان3,690تومان/sq ft

خانه شگفت انگیز برای خانواده

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

تخت: 4حمام: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

میشل رومیرز

5 سال پیش

890,000تومان3,690تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2Sq Ft: 1200

خانه های تک خانواده

5 سال پیش

خانه خانواده برای فروش

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

ساموئل پالمر

5 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

خانه های تک خانواده

5 سال پیش