456,000تومان2,900تومان/متر مربع

آپارتمان کافی در طبقه آخر

تهران، استان تهران، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

بیتاری واتکینس

5 سال پیش

456,000تومان2,900تومان/متر مربع

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

5 سال پیش

1,790تومان/ماهانه

آپارتمان مدرن

زنجان، استان زنجان، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

میشل رومیرز

5 سال پیش

1,790تومان/ماهانه

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

5 سال پیش

5,600تومان/ماهانه

ویلا

جزیره کیش، كيش، ایران

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

واینسنت فولر

5 سال پیش

5,600تومان/ماهانه

تخت: 4حمام: 2متر مربع: 1200

اپارتمان

5 سال پیش